Programa d'atracció d'Startups

BY GIRBAU GROUP & SEIDOR

El Programa té com a objectiu donar suport a startups innovadores en cadascuna de les seves necessitats, aprofitant la potencialitat conjunta que ofereixen Seidor i Girbau, a través d'acords particulars amb cadascun dels projectes. 
X