Politica de Privacitat

n compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FOMENT DEL TREBALL NACIONAL informa que és titular del lloc web www.foment.com/es/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FOMENT DEL TREBALL NACIONAL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, amb CIF G08486607 i domicili social a VIA LAIETANA, 32 1º DE BARCELONA CP 08003. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: foment@foment.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per FOMENT DEL TREBALL NACIONAL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FOMENT DEL TREBALL NACIONAL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FOMENT DEL TREBALL NACIONAL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

RESERVA DE COOKIES

Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Segons el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel qual s’ha d’informar als usuaris sobre la utilització de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, FOMENT DEL TREBALL NACIONAL informa que en accedir al present domini web www.foment.com/es no s’instal·laran cookies en els seus equips. En el cas que FOMENT DEL TREBALL NACIONAL decideixi utilitzar aquests dispositius, procedirà a informar als seus usuaris.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), FOMENT DEL TREBALL NACIONAL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, FOMENT DEL TREBALL NACIONAL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: VIA LAIETANA, 32 1º DE BARCELONA CP 08003.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que FOMENT DEL TREBALL NACIONAL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL.

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. FOMENT DEL TREBALL NACIONAL té el seu domicili a Barcelona, España.

 

X