Nova línia de finançament per a empreses: Programa Reindustrialització

El 31 de gener finalitza el termini per presentar les sol·licituts al Programa Reindustralització del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha obert la convocatòria per a pimes del Progama Reindustrialització, un programa d’ajuts a empreses en forma préstecs a llarg termini per finançar les següents tipologies d’inversió:
• Creació d’establiments industrials: inici d’una nova activitat de producció.
• Trasllat: canvi de localització geogràfica d’una activitat de producció.
• Millores i/o modernització de línies de producció: realització d’inversions en adquisició d’equips per modernitzar o ampliar les línies de producció.
• Implementació productiva de tecnologies de la Industria Connectada 4.0, centrada en:
o Internet of Things
o Realitat virtual, robòtica, impressió 3D i els sistemes de fabricació associats
o Implementació de solucions híbrides entre el mon físic i digital
Les empreses industrials que es poden beneficiar d'aquesta convocatòria són les incloses al CCAE 10 a 32. Les característiques relatives al finançament són les següents:
• Finançament del 75 %, amb un pressupost mínim de 100.00 € i amb limitacions d’import segons els fons propis de la companyia (tres vegades els FFPP, per a empreses de nova creació i cinc vegades els FFPP per a la resta).
• Termini d’amortització a 10 anys, amb 3 de carència.
• Tipus d’interès: 1.647 %
• Garanties del beneficiari (a presentar abans de la concessió del préstec), mínim 10 % (si la qualificació creditícia és excel·lent); 41 % (si la qualificació és bona); 70 % (si la qualificació és satisfactòria). Els imports de garantia es calculen sobre el principal del préstec i sobre els interessos que van associats.
Més informació de la norma publicada al BOE aquí.

Últimes noticies: 

Barcelona Mobile World Congress i 4YFN tornen a atraure l’atenció a tot el món. Aquest any amb un nou projecte: XSIDE!...
Aquest mes destaquem la 3a edició de la European Blockchain Convention, FITURTechY, la secció de FITUR especialitzada en tecnologia i innovació, el...
Aquest mes destaquem les jornades proACCIO40 a tot el territori català, el Bilbao Quantum Computing Hackathon, Disrupt Berlin i el The Collective org...
X