Convocatòria concessió d'ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (NEOTEC) 2019  

El termini de presentació de les sol.licituds començarà el 17 de maig (dia següent al de la seva publicació al BOE) i finalitzarà el dia 1 de juliol a les 12 hores del migdia.
El Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2017-2020 (en endavant, Pla Estatal R + D + I), s'articula a través de quatre programes estatals. Dins el Programa estatal de Lideratge Empresarial en R + D + I es troba el Subprograma Estatal d'R + D + I Empresarial, impulsat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (En endavant, CDTI).

Entre les modalitats d'ajudes que conformen el Subprograma figura el programa NEOTEC, que té com a objectiu finançar la creació d'empreses de base tecnològica amb vocació de creixement, contribuint a l'emprenedoria i accelerant la transferència de coneixement des d'organismes de recerca públics i universitats. La resolució per la qual s'aprova aquesta convocatòria es va publicar al BOE el passat 16 de maig.

Els ajuts finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia. Poden beneficiar-se les empreses, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.

Els ajuts d'aquesta convocatòria consistiran en subvencions. Es podrà finançar fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.

L'actuació ha de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.

La sol·licitud es realitzarà obligatòriament a través de formularis i els mitjans electrònics habilitats per a això en la seu electrònica del CDTI (//sede.cdti.gob.es/), la qual cosa requerirà el registre previ dels sol·licitants en el sistema de entitats del CDTI.

Documentació relacionada:

Extracto de la resolución de 6 de mayo de 2019 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E., por la que se aprueba la convocatoria para 2019 del Programa Neotec.

Orden CNU/1308/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., de ayudas públicas en el marco del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a empresas.

Últimes noticies: 

Barcelona Mobile World Congress i 4YFN tornen a atraure l’atenció a tot el món. Aquest any amb un nou projecte: XSIDE!...
Aquest mes destaquem la 3a edició de la European Blockchain Convention, FITURTechY, la secció de FITUR especialitzada en tecnologia i innovació, el...
Aquest mes destaquem les jornades proACCIO40 a tot el territori català, el Bilbao Quantum Computing Hackathon, Disrupt Berlin i el The Collective org...
X