Concessió de suport financer a projectes d'R+D+I 

L'Ordre EIC/742/2017, de 28 de juliol, regula el suport financer al desenvolupament, per part d'empreses industrials, de projectes d'R+D+I en l'àmbit de la digitalització de la Indústria.  
L'objecte de l'ordre incentiva en l'àmbit de la digitalització, tant la investigació industrial i el desenvolupament tecnològic, com la innovació de processos i d'organització d'empreses industrials.

L'àmbit geogràfic s'estén a tot el territori nacional i en l'àmbit de temàtiques se centra en el desenvolupament i implementació dels habilitadors digitals inclosos en l'Estratègia Indústria Connectada 4.0 en empreses manufactureres. S'hauran d'adaptar a algunes de les prioritats definides en l'ordre (solucions de negoci i plataformes col·laboratives, tractament massiu de dades, fabricació additiva, robòtica avançada i sensors i sistemes encastats).

Els beneficiaris seran les societats que no formin part del sector públic, que vinguin desenvolupant una activitat industrial productiva durant un període d'almenys 3 anys, comptats fins a la data de fi de termini de sol·licitud i que compleixin totes les condicions establertes en l'article 5 de l'Ordre. 

La data d'inici del període de sol·licitud serà el 5 d'abril de 2019 i finalitzarà el 8 de maig de el 2019.

Més informació aquí 

Últimes noticies: 

El termini de presentació de les sol.licituds començarà el 17 de maig (dia següent al de la seva publicació al BOE) i finalitzarà el dia 1 de ju...
New! April Tech & Digital Agenda ...
X