Oberta la convocatòria 2019 de Doctorats Industrials

Col.laboració efectiva entre una empresa (entorn empresarial) i un o diversos organismes de recerca (entorn acadèmic), atenent a la definició feta al RGEC i al Marc R+D+I de la Comissió Europea. 
En data 25 de febrer de 2019 es va publicar la Resolució EMC/394/2019, de 19 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a doctorats industrials (DI).

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries, així com a empreses per al desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.

Es tracta de projectes estratègics de recerca d'empreses en què els doctorands o doctorandes desenvolupen la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i que són objecte de tesis doctorals.

Les entitats de l'entorn empresarial i de l'acadèmic han d'haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d'un projecte DI, d'acord amb el procediment de participació del Pla DI, recollit a la pàgina web< doctoratsindustrials.gencat.cat="">. A l’article 3 s’estableixen també, els requisits que ambdues han de complir.

La sol·licitud haurà de ser presentada per la universitat o l’empresa que hagi signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte, i constarà d’un formulari a emplenar i en el que s’hauran d’adjuntar el següents documents:
1. Certificat acadèmic del doctorand o doctoranda, on consti la nota mitjana del/dels expedient/s en els estudis superiors que donin accés al doctorat, que ha de ser igual o superior a 6,50 sobre 10.

2. Document d’admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda.

3. Acta de selecció, on consti el llistat de persones candidates entrevistades, com també el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final.

4. Conveni de col·laboració convenientment signat entre la universitat i l’empresa i, si escau, altres entitats participants, que contingui els mínims establerts a al convocatòria. 
El 28 de febrer es va publicar la RESOLUCIÓ EMC/581/2019, per la qual s'obria la convocatòria de doctorats industrials (DI) 2019. A l’article 5 de la norma, s’estableixen que els terminis de presentació de sol·licituds son:
  • Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 16 d'abril de 2019 a les 14:00h.
  • Per a la segona resolució parcial: des del 17 d'abril de 2019 fins a l'11 de juny de 2019 a les 14:00h.
  • Per a la tercera resolució parcial: des del 12 de juny de 2019 fins al 8 d'octubre de 2019 a les 14:00h.
  • Per a la quarta resolució parcial: des del 9 d'octubre de 2019 fins al 10 de desembre de 2019 a les 14:00h.

S'annexa la següent documentació:
 

Latest news: 

Barcelona Mobile World Congress i 4YFN tornen a atraure l’atenció a tot el món. Aquest any amb un nou projecte: XSIDE!...
Aquest mes destaquem la 3a edició de la European Blockchain Convention, FITURTechY, la secció de FITUR especialitzada en tecnologia i innovació, el...
Aquest mes destaquem les jornades proACCIO40 a tot el territori català, el Bilbao Quantum Computing Hackathon, Disrupt Berlin i el The Collective org...
X