Sobre FomentUP

FomentUp és una iniciativa de Foment del Treball per connectar empreses consolidades amb startups. Un programa d'acceleració corporativa on les noves iniciatives empresarials podran afinar la seva viabilitat i créixer més ràpidament, i on les corporacions podran accedir a formes d'innovació i diversificació d'activitat molt atractives.

Els nostres objectius:
  • Oferir a grans empreses i startups la oportunidad de treballar side by side.
  • Una oportunitat per construir acords a llarg termini.
  • Accés a nous enfocaments “out of the box”.
  • Validar l'aplicabilitat i funcionalitat d'un MVP.

Sobre Foment del Treball

Foment del Treball Nacional és la confederació que representa des de fa dos segles i mig a l'empresariat i la potent indústria catalana. Una organització independent, privada i sense ànim de lucre que es regeix per criteris democràtics i per representants lliurement escollits

I els seus objectius

  • Contribuir al progrés econòmic i social de Catalunya, Espanya i Europa impulsant les vocacions empresarials.
  • Ajudar al desenvolupament de les empreses.
  • Representar tot tipus d'empreses davant les administracions i institucions públiques i les organitzacions de Catalunya, Espanya i la Unió Europea.
  • Promoure i coordinar les actuacions de les organitzacions afiliades en benefici de les empreses.
  • Col·laborar amb altres organitzacions empresarials per tal d'afavorir el desenvolupament i progrés econòmic.

Programes i itinerari

 La nostra missió principal és identificar empreses emergents que impulsin la innovació en un sector específic, per al que oferim programes creats a mida que inclouen la participació de mentors d'empreses líders en el seu sector.

En aquests programes, cada startup disposa d'un tutor, que fa el seguiment global de tot el procés d'acceleració, i de mentors experts en diferents disciplines (com finances, màrqueting, producte, tecnologia, legal ...), els que ofereixen la seva experiència com a directius d'empreses líders.
 
Les startups de cada programa, conviuran 4 mesos en la seu de Foment del Treball o en la de l'empresa impulsora, rebent simultàniament un programa formatiu creat ad hoc juntament amb l'assessorament setmanal vinculat a la gran empresa. El darrer mes rebran una formació intensiva focalitzada en el Demo Day, dia en què totes faran una presentació a potencials inversors.
L'objectiu de tot això és aconseguir models de negoci excel·lents, altament escalables, que facin possible l'expansió de les startups.
Definició marc estratègic
  • Alineació amb l'estratègia corporativa, definició dels objectius, oferiments i contraprestacions i imatge corporativa.
  • Preparació de clàusules i acords legals.
  • Concreció de la àrea d'interès, impactes en l'ecosistema startup, requisits per entrar al programa i finançament, si escau.
Presentació pública
  • Concretar la comunicació i difusió del programa. Definir estratègia de comunicació.
  • Contactes amb stakeholders i entitats per captar startups.
  • Habilitar aplicació de sol·licituds en línia.
Scouting i signatura d'acords
  • Scouting. Avaluació i selecció d'equips.
  • Reunions face to face amb startups.
  • Selecció de les startups per part de l'empresa.
  • Negociació dels acords d'acceleració.
  • Signatura d'acords.
Programa d'acceleració
  • Onboarding. Allotjament de startups. Integrar i implicar mentors de l'empresa. Mentoring.
  • Workshops (estratègies, recruitment, màrqueting digital, accés a finançament, aspectes legals ..)
  • Accés a experts i partners estratègics.
  • Concreció dels partners tecnològics. Infraestructures (prototip, xarxes comercials ...).
  • Reunions periòdiques de seguiment.
  • Formació orientada a captar inversió.
Demo Day
  • Contactes amb xarxes de Business angels, fons i entitats interessades en complementar la inversió financera.
  • Esdeveniment de presentació pública Demoday.
  • Closing program meeting i reunió amb l'empresa per valorar el desenvolupament del programa.
  • RReunions de seguiment de les startups participants.

Startups win

  • Assessorament, suport i mitjans (incloent espais) per afavorir el creixement del projecte.
  • Suport en la definició del model de negoci i en l'atracció de talent.
  • Contacte amb empreses i professionals del sector que donin accés a noves oportunitats i aliances.
  • Desenvolupament del prototip i la prova de concepte dels productes de la startup.
  • Ajuda a l'hora de definir l'estructura i l'activitat de la startup de cara a inversions financeres.
  • Impulsar la imatge de marca a vincular l'activitat amb empreses i institucions de renom.

Empreses win

  • Crear el seu propi programa vertical corporatiu assistides per experts i participar en la selecció de les startups.
  • Gaudir d'aquest programa sense necessitat de crear una estructura interna de gestió i recursos.
  • Accedir a nous projectes, tecnologies i línies de negoci que complementin la seva pipeline i diversifiquin la seva activitat empresarial mentre aprenen d'elles.
  • Tenir un eventual accés preferent per invertir o per arribar a acords estratègics amb les startups.
  • Impulsar la imatge de marca al fomentar l'emprenedoria i la innovació.

Equip

"Foment de Treball manté històricament sòlides relacions amb les empreses més consolidades de Catalunya. Barcelona acull, enguany, un dels ecosistemes de startups més dinàmics d'Europa.
 
Foment Up està en una posició única per poder connectar directament els dos. "
 

Maria Mora - Directora de FomentUP

Porta el teu projecte al següent nivell

Preguntes? Contacta'ns
X